winkelwagen
Items: 0 € 0  

Complete verzameling wetten,reglementen en voorschriften oor de Rijn- en Binnenvaart

Productinformatie :

Complete verzameling wetten, reglementen en voorschriften oor de Rijn- en Binnenvaart
Deze uitgave is losbladig, omdat in de praktijk is gebleken dat bedoelde reglementering veelvuldig wordt gewijzigd en aangevuld.

De reglementering dient steeds in te spelen op de ontwikkelingen in de praktijk, zoals schaalvergroting (o.a. zesbaksduwvaart), radarvaart, communicatie per marifoon, verkeersposten aan de wal, aanpassing aan Europese regelgeving, enzovoort.

Deze zijn te vinden in de band 1.    In de meeste gevallen geldt primair een landelijk reglement, opgesteld door de Rijksoverheid, b.v. het BPR. In band 1 T wordt het BPR toegelicht. In de banden 2, 3, 4 en 5 zijn plaatselijke reglementen en verordeningen ondergebracht. De banden beslaan elk ongeveer een kwart van Nederland, te weten respectievelijk het Noord-Westen (2), het Zuid-Westen (3), het Zuid-Oosten (4) en het Noord-Oosten (5).

Al naar gelang het beheer van de betreffende vaarweg is zo’n plaatselijk(e) reglement, (haven- of politie) verordening, keur of dergelijke, uitgevaardigd door b.v. het Rijk, de provincie, de gemeente, het polderbestuur, het waterschap of het recreatieschap.

De Rijksoverheid is de belangrijkste regelgever voor de Rijn- en Binnenvaart. Voor wat de Rijnvaart betreft is de Nederlandse overheid tevens gebonden aan overleg met de overige landen die zijn vertegenwoordigd in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

De Rijnvaartvoorschriften zijn te vinden in band 6 van de serie.
De Binnenvaartwet (BVW), Binnenvaartbesluit (BVB), Binnenvaartregeling (BVR) en de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen zijn te vinden in band 7, 7a, 7b, 7c en 7d
In band 1/6 M staan de marifoonvoorschriften voor de meeste europese vaarwegen.

Door te kiezen voor deze losbladige uitgave (met een abonnement op de aanvullingen/wijzigingen) blijven betrokkenen voor een relatief lage prijs altijd op de hoogte en voldoet de schipper aan de verplichting volledig bijgewerkte reglementen aan boord te hebben.

Prijs inclusief BTW:
744
15
615,00 excl. BTW
Artikelnummer: 67018
Levertijd: Voorraad Artikel
Aantal: Per Stuk


{brandpicture}

Meest verkochte artikelen